รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> >> >> การอบรม สัมมนา ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับหลอดไฟ LED กับการใช้ป้ายโฆษณา

การอบรม สัมมนา ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับหลอดไฟ LED กับการใช้ป้ายโฆษณา - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
การอบรม สัมมนา ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับหลอดไฟ LED กับการใช้ป้ายโฆษณา


  Tell a Friend

การอบรม สัมมนา ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับหลอดไฟ LED กับการใช้ป้ายโฆษณา

รหัสสินค้า: 000187
รายละเอียด:

 

เรื่อง การอบรม สัมมนา ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับหลอดไฟ LED กับการใช้ป้ายโฆษณา

เรียน ท่านเจ้าของกิจการ ป้ายโฆษณา

 

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบฟอร์ม หัวข้อ ที่ต้องการฝึกอบรม และข้อเสนอแนะ 

 

                เนื่องด้วย บริษัท ติวานนท์ ปริ๊นท์ เซ็นเตอร์ เป็นบริษัทเก่าที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับงานป้ายโฆษณาทุกชนิด โดยดำเนินมาแล้วร่วมกว่า 30 ปี และได้ดำเนินการงานป้าย เกี่ยวกับหลอดไฟ LED มาแล้วกว่า 10 ปีโดยค้นคว้า หาความรู้ ศึกษา ดูงาน จากต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการใช้ LED มาหลายประเภท  ซึ่งได้สั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ มีทั้งประเทศจีน และ ประเทศเกาหลี เพื่อในการใช้งานเอง และแบ่งปัน ให้กับร้านป้ายโฆษณาด้วยกัน

                โดยที่ผ่านมามี บริษัท ร้านป้ายโฆษณา ได้สอบถามเกี่ยวกับ LED เป็นจำนวนมาก เพราะ แนวโน้ม การโฆษณาได้เปลี่ยนไป เช่น ต้องการป้ายไฟ (ตู้ไฟ) อย่างบาง กินไฟน้อย หลากหลายสี เปลี่ยนสีของไฟ LED (RGB) ไม่เป็นอันตราย สำหรับผู้ติดตั้ง และบุคคลทั่วไป ติดตั้งง่าย อายุการใช้งานยาวนาน และด้วยการพัฒนาคิดค้น จึงได้ผลิตป้ายไฟ หรือ ตู้ไฟโฆษณา อย่างบางได้สำเร็จ หรือ จะเรียกว่ากรอบรูปเรืองแสง กรอบรูป LED ก็ได้ โดยมีขนาดความหนาบางสุด ได้ 1 ซม. 2.2 ซ.ม.    2.7 ซ.ม. เป็นต้น

                บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า น่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟ LED ที่ใช้ร่วมกับงานป้ายโฆษณาชนิดต่างๆ กับ กลุ่มร้านป้ายโฆษณา ที่เป็นสายอาชีพเดียวกันกับทางบริษัท เพื่อจะได้นำไปใช้งานได้ถูกต้อง และทุกวิธี ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทผู้ผลิตป้าย ทางภาคใต้ ได้จัดกลุ่มขึ้นเพื่อให้ทางบริษัทฯ เปิดอบรมความรู้เกี่ยวกับ หลอดไฟ LED ที่ใช้กับงานป้ายโฆษณา เบื้องต้น จำนวน 70 ท่าน เมื่อวัน เสาร์ 26 / 11 / 54 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายจังหวัด เช่น ยะลา ตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจมาก และอยากให้ทางบริษัทจัดอบรมอีก จากแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น และ วัดความพึงพอใจ

  ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีความยินดี ที่จะสอน อบรม เกี่ยวกับหลอดไฟ LED ที่จะใช้ในงานป้ายโฆษณาให้กับทางท่านเจ้าของกิจการ ทำป้ายโฆษณา โดยที่ท่านจะเข้าอบรมที่บริษัทฯ หรือจะให้ไปอบรมพื้นที่ของท่าน ก็ได้ โดยแจ้งเจตจำนงค์ รบกวนกรอกข้อมูลที่ทางบริษัทได้แนบมาให้ด้วยแล้ว

 

 

  (นายเพชร  ทิมทอง)

  ประธานกรรมการผู้จัดการ

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป

1.บริษัท / หจก / บุคคลธรรมดา  _____________________________________________________

2.กิจการที่ดำเนินการอยู่  ___________________________________________________________

3.ชื่อ / นามสุกล  __________________________________ ตำแหน่ง _______________________

4.ที่อยู่  _________________________________________________________________________

________________________________________________________ รหัสไปรษณีย์ ___________

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ________________ เบอร์โทรสาร _____________ E-mail ______________

5.อายุ ____________ ปี

6.ผ่านงานป้ายโฆษณามาแล้ว __________ ปี

7.เคยผ่านงานด้านป้ายที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ LED มาแล้ว _______ ปี _______ไม่เคยผ่านงาน LED

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มความต้องการในการอบรม LED เบื้องต้น

ในบรรดาหัวข้อเหล่านี้ ท่าเห็นว่าเรื่องใด ที่ท่านต้องการฟังบรรยาย อบรมมาก จงกาเครื่องหมาย ถูก ตรงหัวข้อ ที่ท่านต้องการ ดังรายละเอียดดังนี้

______ 1. ความรู้เกี่ยวกับหลอด LED เบื้องต้น

______ 2. LED ชนิดต่างๆ ที่ใช้กับงานป้ายโฆษณา

______ 3. อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ LED

______ 4. ลักษณะป้ายแบบต่างๆ ในการเลือกใช้ LED ที่เหมาะสม ไฟออกหน้า ออกหลัง หรือ ออกแสง 2 หน้า

______ 5. ใช้ภายในอาคาร หรือ นอกอาคาร * สิ่งที่ต้องรู้ เมื่อรับแบบป้าย

______ 6. การเรียงหลอด LED กับงานป้าย โดยใช้โปรแกรม

______ 7. การเลือกหลอด LED ที่จะใช้กับงานป้าย ที่เหมาะสม

______ 8. วิธีการคำนวณ การเลือกใช้ POWER SUPPLY ที่ถูกต้องการแบ่ง การใช้

______ 9. วิธีการติดตั้งหลอด LED กับป้ายโฆษณา + อุปกรณ์ในการติดตั้ง

______ 10. การเชื่อมต่อ LED กับ LED

______ 11. การต่อสายรอง Main และ สาย Main จาก LED ไป Power Supply

______ 12. การต่อสายรอง Main และ สาย Main เข้า Controller และ Power Supply

______ 13. การเลือกใช้สายไฟ ที่เหมาะสม โดยคำนวณจากการใช้ LED ทั้งหมด

______ 14. ตรวจเช็คเบื้องต้น ก่อนทำป้ายไฟ ติดตั้งกับหน้างานจริง และควรเสริมอุปกรณ์

______ 15. โปรแกรม ในการเรียงหลอด Led กับ งานป้าย

______ 16. โปรแกรมไฟ RGB (ไฟเปลี่ยนสี สลับสี ไฟวิ่ง)

______ 17. การเรียงหลอด Led กับงานป้าย (ลงมือปฏิบัติจริง) ไฟ Led ออกหน้า และ ออกหลังป้าย

______ 18.การนำ Led ไปประยุกต์ กับงานตู้ไฟ อย่างบางหรือ อื่นๆ

           

19. โปรดเสนอแนะ เรื่องที่ต้องการอบรมเกี่ยวกับ ไฟ Led เพิ่มเติม

1)           _____________________________________________

2)           _____________________________________________

3)           _____________________________________________

            20. ระยะเวลาในการอบรม ท่านคิดว่า ต้องการเวลา และ คิดว่าเหมาะสม ___________ ชั่วโมง

                 _______ วัน

21. สถานที่ ที่ต้องการอบรม  _____ ในกรุงเทพฯ  _____ ในเขตพื้นที่ จังหวัด ________________

22. จำนวนบุคคลที่เข้าไปอบรม __________ คน

 

หมายเหตุ      -     ระยะเวลาในการอบรมสั้นที่สุด 8 ช.ม.

   -    จำนวนบุคคลที่เข้าอบรม ขั้นต่ำ 20 คน 20 ร้าน

นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
บริษัท ติวานนท์ปริ้นเซ็นเตอร์ จำกัด
2 ซอยติวานนท์35 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
TIWANON PRINT CENTER CO.,LTD. 2 Tiwanon35, Tiwanon Rd., Thasaiy, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand.... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า หากสินค้ามีปัญหา (เช่น สินค้าชำรุดก่อนถึงมือผู้รับ) คุณสามารถติดต่อคืนสินค้าและขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน โดยระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขการสั่งซื้อ พร้อมทั้งจดหมายอธิบายสาเหตุการคืนสินค้า  และเสียค่าบริการจัดส่งสินค้าคืนเอง เราไม่สามารถรับสินค้านั้นคืนได้ ถ้าสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ได้รับความเสียหาย
เวลาให้บริการ (Business Hour)
โทรสอบถามได้ในเวลา จันทร์ - เสาร์ ช่วงเวลา 9.00 - 17.00 น. ตอบอีเมล์ได้ ทุกวัน ยกเว้น วัน อาทิตย์
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)
ทางเว็บไซต์ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดในการรับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ผ่านทางเว็ปไซต์และทางเว็บไซต์จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่านความยินยอม จากท่านโดยเด็ดขาด